Components for multimedia applications developers

Components for multimedia applications developers
On the web page we offer you our services and products:
• Special internet and intranet applications
• Development of special components for your projects  
  (Authorware, Director, Toolbook, Delphi, Visual Basic, C,
   .NET framework, ASP.NET )
• Multimedia applications
• Web-CD applications
• CD-Extra applications
• Database applications
• Services for graphics
• Services of our own www server
• Production

Novelties
XML Socket Multiuser server - eClever
 
   
Na těchto stránkách nabízíme naše služby a produkty:
• Specializované internetové a intranetové aplikace
• Vývoj speciálních komponent pro Vaše projekty    
  (Authorware, Director, Toolbook, Delphi, Visual Basic, C,
   .NET framework, ASP.NET )
• Multimediální aplikace
• Web-CD aplikace
• Aplikace CD-Extra
• Databázové aplikace
• Grafické služby
• Služby vlastního www serveru
• Produkční činnost

Novinky

Výukové programy nejen pro školy
Projekt Botanika na CD-ROM
Simulační jazyk eSimLab
Simulační jazyk eCompartment
XML Socket Multiuser server - eClever
elChat - klient pro XML Socket Multiuser Server - eClever